Konsul Jørgensens Familielegat

Legatets årlige indtægts overskud skal tilfalde descendenter, såvel mandlige som kvindelige efter tømmerhandler Harald Jørgensen, Århus (fornævnte konsul, Harald Blegvad Jørgensen’s fader) og konsul, Chr. Schmidt, Århus (fornævnte fru Caro Jørgensen’s fader). Med descenden­sen ligestilles derhos enhver kvindelig ægtefælle til en descendent.

Nøgleord

  • Støtte til descendenter
  • Såvel mandlige som kvindelige
  • Efter tømmerhandler Harald Jørgensen og konsul Chr. Schmidt
Ansøgninger, der imødekommes, kan forvente at modtage et svar i februar måned. Ansøgninger, der ikke imødekommes, modtager besked om afslag.

Vigtig viden  • Beløbsstørrelse

    Varierende


  • Ansøgningstidspunkt

    01.12.2024
Se lignende søgemuligheder