Konsul George Jorck og Hustru Emma Jorck’s Fond

Konsul George Jorck og Hustru Emma Jorck’s Fond er stiftet af konsul George Jorck ved fundats af 20. februar 1953. Fondskapitalen hidrører fra arv efter legatstifteren og dennes ægtefælle, konsulinde Emma Jorck.

Fonden er en almenvelgørende, ikke-erhvervsdrivende fond, der yder støtte til en række navnlig nationale og kulturelle formål.

Nøgleord

  • Kunst og kultur
  • Danske nationale formål
  • Danske kirker i udlandet
Fonden yder alene støtte i form af kontante tilskud på basis af et godkendt budget. Legatportioner vil typisk blive tildelt med beløb mellem kr. 20.000 og kr. 100.000. Fonden vil i helt særlige tilfælde kunne gå ind som sponsor for et større projekt, eksempelvis ved at yde underskudsgaranti inden for bestemte rammer.

Vigtig viden  • Beløbsstørrelse

    Typisk 20.000 - 100.000 kr.


  • Ansøgningstidspunkt

    Løbende
Se lignende søgemuligheder