Kongehuset: Den Kongelige Formidlingsfond af 2003

Fonden yder støtte til almenvelgørende og almennyttige formål som støtte til kulturelle, videnskabelige og sociale formål samt til stipendier, studieudflugter og biblioteksformål. Fonden kan derudover købe kunstværker til anbringelse på steder, der er tilgængelige for offentligheden og kan beslutte, at kunstværkerne enten overdrages som gave, eller at de forbliver fondens ejendom.

Nøgleord

  • Almenvelgørende og almennyttige formål
  • Kulturelle, videnskabelige og sociale formål
  • Stipendier, studieudgifter og biblioteksformål
Fonden kan endvidere tage initiativ til indstiftelse af en eller flere prisbelønninger, der falder inden for fondens formål. Fonden har endelig til formål at formidle kunst og kultur i bred forstand, herunder ved udgivelse af bøger, kataloger, guider med mere og ved formidling via film, elektroniske medier og tilsvarende. Fonden kan ikke søges.

Vigtig viden  • Beløbsstørrelse

    Varierende


  • Ansøgningstidspunkt

    Kan ikke søges
Se lignende søgemuligheder