Kolding Kommune: Udfordrede boligområder

Intentionen med puljen er at igangsætte aktiviteter, som støtter op omkring Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningens indsats ift. at bekæmpe parallelsamfund og ghettoer i Kolding Kommune.

Nøgleord

  • Integrationsborgere på langvarig forsøgelse
  • Kvinder med anden etnisk baggrund end dansk
  • Unge med anden etnisk baggrund end dansk
Virksomheder, foreninger, institutioner mv. beliggende i Kolding Kommune som gerne vil igangsætte aktiviteter, som understøtter puljens formål bl.a. ved at fremme mulighederne for at komme i beskæftigelse, udvikle netværk og skabe relationer for ovenstående målgruppe, kan søge puljen.

Vigtig viden  • Beløbsstørrelse

    Varierende


  • Ansøgningstidspunkt

    Løbende
Se lignende søgemuligheder