Kolding Kommune: Investeringspuljen

Puljens intention er til dels at understøtte og teste andre og nye tiltag inden for beskæftigelsesområdet og dels at give borgere, der ikke er helt klar til job, en aktiv mulighed for at matche virksomhedernes efterspørgsel efter arbejdskraft og derigennem få endnu flere i arbejde.

Nøgleord

  • Afprøve nye teknologier
  • Inddrage nye samarbejdspartnere
  • Tilrettelæggelse af indsatser på nye måder
Virksomheder, foreninger, institutioner som ønsker at understøtte puljens formål f.eks. ved at igangsætte aktiviteter, som kan være med til at fremme mulighederne for beskæftigelse, udvikle netværk og skabe relationer for ovenstående målgruppe. Derudover kan Kolding Kommune indstille initiativer til udvalgets behandling.

Vigtig viden  • Beløbsstørrelse

    Varierende


  • Ansøgningstidspunkt

    Løbende
Se lignende søgemuligheder