Køge Kommune: Udviklingspuljen

Udviklingspuljen har til formål at støtte udviklingsarbejde i forbindelse med organisationsformer, initiativer, foreninger eller projekter med folkeoplysende sigte – altså aktiviteter, der ikke nødvendigvis falder inden for den traditionelle opfattelse af folkeoplysende virksomhed og dermed ikke får tilskud efter andre regler i Folkeoplysningsloven.

Nøgleord

 • Rekvisitter og mindre bygningsændringer i forbindelse med aktiviteter for børn og unge
 • Udviklingsorienterede aktiviteter/projekter med fokus på børn og unge
 • Fremme talentudvikling & tilbud for ikke foreningsvante voksne
Puljen kan søges af folkeoplysende foreninger/voksenundervisning og selvorganiserede grupper. Udviklingspuljen kan også søges til projekter, der har som formål at udvikle en ny folkeoplysende forening med aktiviteter, der ikke i forvejen findes i Køge Kommune.

Vigtig viden • Beløbsstørrelse

  Varierende


 • Ansøgningstidspunkt

  01.12.2024
  01.06.2025
Se lignende søgemuligheder