Køge Fonden

Køge Fonden har siden 1936 medvirket til at sikre bevaringen af de mange smukke huse, navnlig i Køge midtby. Men også udenfor centrum findes en række bevaringsværdige bygninger, som kan have fondens interesse.

Nøgleord

  • Renovering eller restaurering af udvendige bygningsdele
  • Med henblik på at genskabe oprindeligt udseende
  • Lån til opgaver med bevaring af den ene eller den anden art
Køge Fonden yder normalt kun bidrag til en del af de samlede udgifter, der skal være dokumenterede ved støttens udbetaling. Et eventuelt tilsagn om støtte kan være betinget af visse krav til udformning af det ansøgte. Køge Fonden behandler ansøgninger løbende. Der er intet ansøgningsskema.

Vigtig viden  • Beløbsstørrelse

    Varierende


  • Ansøgningstidspunkt

    Løbende
Se lignende søgemuligheder