Københavns Universitet: Svend Grundtvigs og Axel Olriks legat

Legatet gives efter individuel ansøgning til en viderekommen studerende eller en yngre kandidat, der på udpræget videnskabelig basis studerer nordisk filologi eller kulturhistorie, herunder specielt den ældre litteratur, dialektologi og folkloristik. Enkelte legatportioner kan efter bestyrelsens skøn uddeles for flere år ad gangen.

Nøgleord

  • Viderekommen studerende eller en yngre kandidat
  • Studerer på udpræget videnskabelig basis
  • Nordisk filologi eller kulturhistorie
Slægtninge, der nedstammer i lige linje fra biskop N.F.S. Grundtvig eller fra præsten Jørgen Block i Lønborg (f. 1838), har fortrinsret til legatportionerne, hvis de ellers besidder de fornødne kvalifikationer. Legatet kan også yde bidrag til trykning af værker inden for de nævnte fagområder.

Vigtig viden  • Beløbsstørrelse

    Varierende


  • Ansøgningstidspunkt

    Pt. lukket
Se lignende søgemuligheder