Københavns Universitet: Jens Nørregaard og Hal Kochs mindefond

Fondens formål i henhold til fundatsens § 2 er, i almindelighed at fremme forskning inden for dansk kirkehistorie og økumenisk teologi. Fonden skal først og fremmest yde støtte til videregående forskning på områder, hvortil der ikke kan ydes støtte af de midler, som universitetet årligt stiller til rådighed for de institutter, hvorunder studiet af dansk kirkehistorie og økumenisk teologi hører.

Nøgleord

  • Fremme af forskning
  • Inden for dansk kirkehistorie og økumenisk teologi
  • Indkøb af særlig omfattende eller kostbar litteratur
Der skal gøres opmærksom på, at fonden kun i yderst sjældne tilfælde bevilger egentlig løn til udførelse af forskningsopgaver, og at der i almindelighed ikke bevilges penge til udgifter i forbindelse med projekter inden for rammerne af et teologisk studium.

Vigtig viden  • Beløbsstørrelse

    Varierende


  • Ansøgningstidspunkt

    01.11.2024
Se lignende søgemuligheder