Københavns Universitet: Forsøgsleder R. Nørtoft Thomsens legat til fremme af dansk husdyrvidenskab

Legatets formål er at yde støtte til forskere indenfor husdyrvidenskab, som ønsker at gennemføre et forskningsarbejde inden for området husdyrbrug. Legatet tildeles kandidater, der søger støtte til gennemførelse af forskningsopgaver, der af legatets bestyrelse skønnes at være af særlig aktuel betydning for husdyrbrugsproduktionen. Som udgangspunkt anses projekter vedrørende familiedyr (herunder heste) ikke som støtteberettigede efter vedtægterne.

Nøgleord

  • Fremme af dansk husdyrvidenskab
  • Kandidater, der søger støtte til gennemførelse af forskningsopgaver
  • Kan anvendes til alle former for forskningsudgifter
Legatbeløbet kan anvendes til alle former for forskningsudgifter, herunder også til nødvendige kortere studieophold ved andre forskningsinstitutioner, men dog ikke til aflønning af legatmodtageren. Legatmodtageren skal i en kort rapport efter anmodning fra legatbestyrelsen redegøre for legatbeløbets anvendelse samt de opnåede forskningsresultater, f.eks. i form af publikationer om emnet.

Vigtig viden  • Beløbsstørrelse

    Varierende


  • Ansøgningstidspunkt

    Genåbner: Efteråret 2024
Se lignende søgemuligheder