Københavns Universitet: Det Kongelige Danske Landhusholdningsselskab Understøttelsesfonden

Understøttelsesfonden uddeler midler til værdigt trængende personer, der har eller har haft tilknytning til dansk jordbrug samt ægtefæller og børn efter disse, samt uddannelsesstøtte til personer, der har ydet en særlig fortjenstfuld indsats i jordbrugets tjeneste.

Nøgleord

  • Værdigt trængende personer
  • Tilknytning til dansk jordbrug samt ægtefæller og børn efter disse
  • Uddannelsesstøtte, for personer der har ydet en særlig fortjenstfuld indsats i jordbrugets tjeneste
Udbetaling til værdigt trængende personer, sker på livstid forudsat, at personen stadigt trænger til legatet.

Vigtig viden  • Beløbsstørrelse

    Varierende


  • Ansøgningstidspunkt

    01.10.2024
Se lignende søgemuligheder