Københavns Universitet: Den lægevidenskabelige del af det Sundhedsvidenskabelige Fakultets fond

At yde støtte til den lægevidenskabelige del af det Sundhedsvidenskabelige Fakultets videnskabeligt ansatte kandidater og studerende til forskning samt til rejselegater og til studentersociale formål, samt At yde støtte til polytekniske og/eller medicinske kandidater.

Nøgleord

  • Forskning idenfor det lægevidenskabelige område
  • Rejselegater og studentersociale formål
  • Polytekniske og/eller medicinske kandidater
Fondsmidlerne fordeles således: 54 %: Forskning inden for det lægevidenskabelige område (bl.a. kræftsygdomme, dermatologi (zoster) og oftalmologi) Særligt skal forskning i søvnforstyrrelser og/eller tobaksafvænning tilgodeses. En mindre andel af uddelingerne skal gå til nye forskningsområder, som ofte har svært ved at skaffe midler 28 %: Uddeles til én forsker til lægevidenskabelig forskning eller studieophold med henblik på forskning 5 %: Uddeles som rejselegater 2 %: Uddeles til studentersociale formål 1 %: Uddeles til en dansk videnskabsmand, der gør sit land tjeneste, navnlig på lægevidenskabens område, som en understøttelse eller bistand 2. At yde støtte til polytekniske og/eller medicinske kandidater. 10 %: Uddeles til studier over specielle emner

Vigtig viden  • Beløbsstørrelse

    Varierende


  • Ansøgningstidspunkt

    Genåbner: Efteråret 2024
Se lignende søgemuligheder