Københavns Tømrerlaug: Lærlinge-, uddannelses- og legatfond

Fondens formål er at yde støtte til værdige og trængende snedker- og tømrermestre, som har været medlem af Københavns Tømrerlaug eller til disses enker og/eller børn, samt yde støtte til ethvert tilknyttet uddannelsesformål.

Nøgleord

  • Støtte til værdige og trængende snedker- og tømrermestre
  • Støtte til ethvert uddannelsesformål, der skønnes at være til gavn for snedker-tømrerfaget og dets udøvere
  • Tilskud til snedker-tømrervirksomheder, der uddanner lærlinge
Ansøgningsberettiget er medlemmer af Københavns Tømrerlaug.

Vigtig viden  • Beløbsstørrelse

    Varierende


  • Ansøgningstidspunkt

    Løbende
Se lignende søgemuligheder