Københavns Murerlaug: Københavns Murer- og Stenhuggerlaugs Understøttelseslegat

Legatets formål er at støtte trængende medlemmer af København Murer- og Stenhuggerlaug, navnlig ældres og uarbejdsdygtige medlemmer så vel som deres efterladte.

Nøgleord

  • Trængende medlemmer af Københavns Murer- og Stenhuggerlaug
  • Ældre og uarbejdsdygtige medlemmer
  • Medlemmer så vel som deres efterladte
Understøttelse bevilges sædvanligvis kun for 1 år ad gangen; ansøgningen må fornyes hvert år i november måned. Understøttelse kan i særlige tilfælde bevilges som lån.

Vigtig viden  • Beløbsstørrelse

    Varierende


  • Ansøgningstidspunkt

    15.11.2024
Se lignende søgemuligheder