Københavns Murerlaug: Fonden for Københavns Murerlaugs Mindelegater

Fondens formål er:

– at yde støtte til værdigt trængende murermestre, der er eller har været medlem af Københavns Murerlaug samt enker eller ugifte døtre efter sådanne.
– at yde støtte til værdigt trængende murersvende eller enker efter sådanne.
– at yde støtte til dygtige murersvende og murer lærlinges uddannelse.
– at yde præmier for fortrinligt udførte svendeprøver.

Nøgleord

  • Værdigt trængende murermestre
  • Værdigt trængende murersvende
  • Dygtige murersvende og murer lærlinges uddannelse
Af de årlige uddelinger skal mindst 1/5 anvendes til uddannelsesstøtte og/eller til præmier for fortrinligt udførte svendeprøver.

Vigtig viden  • Beløbsstørrelse

    Varierende


  • Ansøgningstidspunkt

    15.11.2024
Se lignende søgemuligheder