Københavns Kommune: Udviklingspuljen for børn og unge

Folkeoplysende foreninger kan søge udviklingspuljen for børn og unge om støtte til aktiviteter for børn og unge under 25 år.

Nøgleord

 • Københavns Kommune
 • Øge medlemstal og udbud
 • Øge mangfoldighed og rummelighed
Initiativerne, som støttes i Udviklingspuljen, skal kunne bidrage til de københavnske foreninger på langt sigt. I vurderingen af projekterne lægges der derfor vægt på, at indsatsen kan forankres i foreningen efter projektperioden. Det vil sige, at der skal være en holdbar plan for, hvordan de initiativer, der sættes i værk i projektperioden, kan videreføres uden midler fra Udviklingspuljen.

Vigtig viden • Beløbsstørrelse

  Op til 50.000 kr. uden medfinansiering
  Krav om med medfinansiering på min. 25% v. over 50.000 kr.


 • Ansøgningstidspunkt

  Løbende
Se lignende søgemuligheder