Københavns Kommune: Udviklings- og aktivitetspuljen for aftenskoler

Godkendte aftenskoler kan søge udviklings- og aktivitetspuljen om støtte til tidsbegrænsede projekter i aftenskolen.

Nøgleord

  • Nye aktiviteter
  • Samarbejde mellem aftenskoler
  • Løft af kompetencer og kapacitet
Det er et krav fra aktivitets- og udviklingspuljen for aftenskoler, at I selv finansierer 25 procent af projektet (medfinansiering). Jeres egen del af finansieringen kan komme fra andre puljer, aftenskolen selv eller være frivilligt arbejde i projektets periode.

Vigtig viden  • Beløbsstørrelse

    Varierende


  • Ansøgningstidspunkt

    Løbende
Se lignende søgemuligheder