Københavns Kommune: Stadens forskønnelse og almene bedste

Legatet støtter projekter, der har til formål at støtte kunst- og udsmykningsprojekter i Københavns Kommune.

Nøgleord

 • Kunst- og udsmykningsprojekter
 • Projekter i det offentlige rum
 • Stadens Forskønnelse og Almene Bedste
Legatet uddeles i henhold til fire overordnede principper, hvoraf et eller flere skal være opfyldt: Det involverende projekt, hvor der via inddragende, involverende og frivillige processer skabes kunst – og/eller grønne projekter. Et højt profileret kunstprojekt, fortrinsvis i samarbejde med kunstfaglige institutioner, organisationer eller myndigheder. Kan også omfatte privatinitierede projekter Indbudt projekt, hvor der etableres et samarbejde om et projekt med et af Områdefornyelses-sekretariaterne, boligselskaber og andre offentlige selskaber mv. Udbud og konkurrence, hvor der via en konkurrence skabes en større, mere permanent udsmykning på et på forhånd udpeget sted. Legatet kan også yde støtte til kommunens egne vedligeholdelsesforpligtigelser af kunstværker i byrummet.

Vigtig viden • Beløbsstørrelse

  Op til 350.000 kr.


 • Ansøgningstidspunkt

  Åbner: 01.08.2024
  Frist: 30.09.2024
Se lignende søgemuligheder