Københavns Kommune: Livscyklusanalyser

I kan som almen boligorganisation eller alment boligselskab søge støtte til rådgiverudgifter i forbindelse med livscyklusanalyser (LCA) og totaløkonomi-vurderinger (LCC).

Nøgleord

  • Støtte til rådgiverudgifter
  • Livscyklusanalyser (LCA)
  • Totaløkonomi-vurderinger (LCC)
Tilskud kan søges af almene boligselskaber eller almene boligorganisationer, der skal bygge nyt alment byggeri eller gennemføre væsentlige renoveringer af en almen boligafdeling. Projektet skal have entreprisesum ≥20 mio. kr. og byggerierne skal certificeres efter DGNB eller Svanen.

Vigtig viden  • Beløbsstørrelse

    100.000 kr.


  • Ansøgningstidspunkt

    Lukket
Se lignende søgemuligheder