Københavns Kommune: Gratis teater for børn

Kultur- og Fritidsudvalget har besluttet at oprette en pulje til gratis scenekunst for børn samt til projekter, der fremmer mangfoldighed.

Nøgleord

  • Gratis scenekunst for børn
  • Projekter, der fremmer mangfoldighed
  • Puljen er på 400.000 kr. årligt
Ansøgningen skal være scenekunstudvalget i hænde tre uger inden udvalgets mødedato og 2 mdr. inden projektets premiere.

Vigtig viden  • Beløbsstørrelse

    Varierende


  • Ansøgningstidspunkt

    Løbende
Se lignende søgemuligheder