Københavns Kommune: Energioptimering i Områdefornyelser

Søg støtte til mindre renoveringer der kan gøre din almene eller private etageboligejendom mere energieffektiv. Ejendommen skal ligge inden for en områdefornyelse eller et af de områder som Københavns Kommune har udpeget som udsatte byområder.

Nøgleord

  • Støtte til mindre renoveringsprojekter
  • Almene eller private etageboligejendomme
  • Energioptimering og energieffektivitet
Tilskuddet udgør en 1/3 af de projektudgifter, som vedrører energiforbedrende tiltag, dog max. 1 mio. kr. Teknisk rådgivning til gennemførsel af projektet kan også tælles med som støtteberettiget projektudgift.

Vigtig viden  • Beløbsstørrelse

    Op til 500.000 kr.


  • Ansøgningstidspunkt

    Pt. lukket
Se lignende søgemuligheder