Knud Wiedemann og hustru Rigmor Wiedemann, født Vogt’s Familiefond

Støtte til almenvelgørende eller på anden måde almennyttige formål, samt til enkeltpersoner, der ikke falder ind under punkt 1, men som bestyrelsen finder anledning til at støtte som hjælp til uddannelse og studierejser, eller til personer som efter bestyrelsens skøn har gjort en særlig ideel indsats, som er kommet en større kreds af personer til gavn.

Nøgleord

  • Almenvelgørende eller almennyttige formål
  • Støtte til hjælp til uddannelse og studierejser
  • Støtte en særlig ideel indsats
Legatportioner uddeles løbende, men hovedparten af årets legatportioner uddeles i årets sidste kvartal.

Vigtig viden  • Beløbsstørrelse

    Varierende


  • Ansøgningstidspunkt

    Løbende
Se lignende søgemuligheder