Kirsten og Freddy Johansens Fond

Fonden støtter og tilgodeser almennyttige formål, herunder at støtte og inspirere håndværksmæssige arbejder, navnlig indenfor maler- og tømrerfaget, samt støtte til kulturelle og kunstneriske aktiviteter.

Fondens formål er endvidere at tilgodese forskningsmæssige aktiviteter herunder indenfor håndværksfagene, specielt malerfaget, samt lægevidenskab indenfor det sygdomsbekæmpende område.

Nøgleord

  • Håndværksmæssige arbejder, navnlig indenfor maler- og tømrerfaget
  • Kulturelle og kunstneriske aktiviteter
  • Forskningsmæssige aktiviteter, indenfor håndværksfagene samt lægevidenskaben
Fonden støtter helst blandt få og gerne alene. Ansøgning foretrækkes på dansk og gerne på mail. Fyldestgørende projekt beskrivelse kan være på engelsk med et dansk resumè. Samlet horisont og fuld finansierings plan vedlægges.

Vigtig viden  • Beløbsstørrelse

    Varierende


  • Ansøgningstidspunkt

    Løbende
Se lignende søgemuligheder