Kalundborg Kommune: Byggesagsgebyrer og lejlighedstilladelser

Lokalråd og frivillige folkeoplysende foreninger, der i forbindelse med deres arbejde til gavn for børn og unge i Kalundborg Kommune, som skal betale byggesagsgebyr, kan søge Kultur- og Fritid om refusion af udgiften.

Nøgleord

  • Tilskud til byggesagsgebyrer
  • Tilskud til lejlighedstilladelser
  • Til lokalråd og frivillige folkeoplysende foreninger
Foreninger med en likvid kapital på over kr. 100.000,- kan ikke forvente at opnå tilskud. Ordningen administreres af Kultur og Fritid. En gang årligt får Kultur- og Fritidsudvalget en status over bevillingerne. Ansøgning om tilskud til dækning af byggesagsgebyr sendes til Kultur og Fritid via digital post, med vedhæftede dokumentation for udgiften, samt en kort præcisering af projektet/sagen som gebyret knytter sig til.

Vigtig viden  • Beløbsstørrelse

    Varierende


  • Ansøgningstidspunkt

    Løbende
Se lignende søgemuligheder