Jordemoderforeningen: Kandidatprisen

Flere og flere jordemødre vælger at videreuddanne sig igennem et kandidatforløb, og der skrives derfor hvert år mange spændende specialer.

I forbindelse hermed vedtog Hovedbestyrelsen i 2018, at der skulle åbnes mulighed for at tildele en kandidatspecialepris til en jordemoder, der havde skrevet et spændende kandidatspeciale med betydning for jordemoderfaget.

Nøgleord

  • Kandidatspecialepris til en jordemoder
  • Skrevet et spændende kandidatspeciale
  • Betydning for jordemoderfaget
Prisen vil blive uddelt hvert andet år. Med prisen følger en honorering på kr. 10.000 kr. Næste kandidatprisoverrækkelsen vil finde sted i starten af 2024. Kandidatspecialeprisvinderen vil blive direkte kontaktet i efteråret 2023, hvor detaljerne omkring prisoverrækkelsen vil blive aftalt.

Vigtig viden  • Beløbsstørrelse

    10.000 kr.


  • Ansøgningstidspunkt

    Annonceres: Primo 2025
Se lignende søgemuligheder