Jordemoderforeningen: Hjælpefond

Støtte til jordemødre, som afskediges pga. sygdom eller sociale begivenheder indtil pensionering eller genansættelse har fundet sted, samt støtte i akutte trangstilfælde og ved førtidspensionering.

Nøgleord

  • Jordemødre, som afskediges pga. sygdom eller sociale begivenheder
  • Akutte trangstilfælde
  • Jordemødre, som førtidspensioneres uden fuld pensionanciennitet
Hjælpefonden kan ikke søges, da der ikke er flere penge til uddeling.

Vigtig viden  • Beløbsstørrelse

    Varierende


  • Ansøgningstidspunkt

    Ophørt
Se lignende søgemuligheder