Johannes og Helga Bøggilds Legat

Legatets midler skal anvendes til rejseunderstøttelse for unge der ønsker at uddanne sig til en længerevarende – minimum 1 år – videreuddannelse i et engelsktalende land.

Nøgleord

  • Handels- og bankuddannede er fortringsberettiget
  • Herudover støttes studerende og kandidater indenfor handel, bank, jura og medicin
  • Forældreløse el. faderløse samt unge mennesker opdraget uden for København prioriteres
Ansøgeren skal kunne fremlægge et samlet budget for sine studier i udlandet på minimum 200.000 kr. for at opnå et legat. Legatet uddeles ikke til fortsættelse af almindelig skoleuddannelse eller til sprogstudier i almindelighed. Legatet uddeles heller ikke til grupperejser.

Vigtig viden  • Beløbsstørrelse

    Varierende


  • Ansøgningstidspunkt

    Løbende
Se lignende søgemuligheder