Johan Hoffmann Fonden

Fonden giver som udgangspunkt tilskud til foreninger, institutioner og virksomheder – såvel private som offentlige. Der gives primært tilskud til investeringer og projekter, der vurderes at gøre en forskel for udviklingen i Esbjerg Kommune.

Nøgleord

  • Kultur, kunst, sport og sundhed
  • Foreninger, institutioner og virksomheder
  • Projekter, der gør en forskel for udviklingen i Esbjerg Kommune
Der gives kun tilskud til projekter i Esbjerg Kommune, dog kan der gives tilskud til projekter udenfor kommunen, hvis disse skønnes at være til gavn for Esbjerg Kommune og dens borgere. Fonden lægger vægt på projekter, der medvirker til en bedre udnyttelse af de kompetencer, der findes i Esbjerg Kommune og derigennem bedre udnyttelse af ressourcerne.

Vigtig viden  • Beløbsstørrelse

    Varierende


  • Ansøgningstidspunkt

    Løbende
Se lignende søgemuligheder