JBH Fondene: Støttefonden BOLIGBETON

Fondens årlige nettoindtægt anvendes til hjælp for medarbejdere i BOLIGBETON A/S og tidligere medarbejdere, der er afgået på grund af alder eller sygdom, og eventuelt disses enker.
Der kan under normale omstændigheder kun udbetales individuel understøttelse til fratrådte medarbejdere med en anciennitet på 10 år beregnet efter principperne i § 8, stk. 3, 2. pkt..

Nøgleord

  • Hjælp for medarbejdere i BOLIGBETON A/S
  • Tidligere medarbejdere, der er afgået på grund af alder eller sygdom
  • Enker til afgåede
Støtte fra fonden kan ikke søges, men besluttes af fondsbestyrelsen.

Vigtig viden  • Beløbsstørrelse

    Varierende


  • Ansøgningstidspunkt

    Kan ikke søges
Se lignende søgemuligheder