Jammerbugt Kommune: Foreningsudviklingspuljen

Puljen har til formål at give mulighed for at igangsætte nye initiativer, aktiviteter og enkeltstående projekter, som bidrager til foreningsudvikling og muliggør, at endnu flere bliver fysisk aktive i foreningslivet i Jammerbugt Kommune.

Puljens ramme er samlet set 200.000 kr.

Nøgleord

  • Initiativer, idéer og tiltag
  • Særlige lokale indsatser målrettet de 0 - 18 årige
  • Tværgående initiativer samt indsatser for særlige målgruppe
Ansøgninger der ligger inden for et tilskudsbeløb på max. 20.000 kr. behandles administrativt, hvorfor der kan forventes svar i løbet af 1 måned. Ansøgninger der ligger over et tilskudsbeløb på 20.000 kr. forelægges Folkeoplysningsudvalget til afgørelse og der kan forventes svar i henholdsvis marts, juni, september og december.

Vigtig viden  • Beløbsstørrelse

    Varierende


  • Ansøgningstidspunkt

    Løbende
Se lignende søgemuligheder