Innovationsfonden: Fremtidens dyresundhed- og velfærd

Dette call-opslag adresserer forskningstemaer nedenfor, med fokus på land- og vandlevendedyr, biers sundhed eller vilde dyr, hvor det er relevant (overførsel af alvorlige sygdomme mellem dyr og/eller zoonotiske sygdomme).

Nøgleord

  • Nye teknologier
  • Grundlæggende forskning
  • Dyresundhed og -velfærd
Call opslaget er rettet mod danske universiteter, virksomheder, kommuner, forsknings institutioner og foreninger i Danmark. Alle danske organisationer der er direkte involveret i projektaktiviteterne, er berettiget til at søge støtte fra Innovationsfonden.

Vigtig viden  • Beløbsstørrelse

    Op til 300.000 - 500.000 €


  • Ansøgningstidspunkt

    08.07.2024 12.00
Se lignende søgemuligheder