Indre Mission: Carlsen-Skiødts legat

Det er legatstifternes ønske, at understøttelserne, først og fremmest, – om end ikke udelukkende – uddeles til trængende, troende mennesker, der har sin plads i menigheden, og ellers til arbejder og virksomheder, hvorved Guds riges gerning fremmes i vort folk eller andet steds.

Nøgleord

  • Hushjælp, sygdomshjælp, fattigdomshjælp og aldersdomshjælp
  • Unges uddannelse og videregående uddannelse
  • Opførelse af kirker, missionshuse m.m. til kristent arbejde og virksomhed
Hvor der ydes hjælp til studier og uddannelse, skal denne hjælp fortrinsvis tilfalde troende unge mennesker når disse ønsker at uddanne sig til præster, lærere, diakoner eller påtænker at gå i missionærtjeneste i ydre mission.

Vigtig viden  • Beløbsstørrelse

    Varierende


  • Ansøgningstidspunkt

    01.11.2024
Se lignende søgemuligheder