Indenrigs- og Sundhedsministeriet: Mobilt stofindtagelsesrum

Pulje til et pilotprojekt med et mobilt stofindtagelsesrum.

Nøgleord

 • Pilotprojekt med et mobilt stofindtagelsesrum
 • Begrænse risikoen og frygten
 • For voldtægter og vold
Kommuner, hvori der findes lokale stofmisbrugsmiljøer i andre kvarterer end det kvarter, hvor der allerede er placeret stofindtagelsesrum, med den mulige konsekvens, at personer, som tilhører målgruppen for stofindtagelsesrum, men som er knyttet til et sådant lokalt stofmisbrugsmiljø, afholder sig fra at benytte rummene, kan søge puljen.

Vigtig viden • Beløbsstørrelse

  Varierende
  Den samlede pulje er på 10 mio. kr.


 • Ansøgningstidspunkt

  Lukket
Se lignende søgemuligheder