Indenrigs- og Sundhedsministeriet: Mindre landsdækkende sygdomsbekæmpende organisationer

Puljen har til formål at yde tilskud til drift til mindre landsdækkende sygdomsbekæmpende organisationer, der gennem støtte til forskning, oplysning og patientstøtte bidrager til at forebygge samt behandle og/eller afhjælpe pågældende sygdom.

Nøgleord

 • Løn
 • Øvrige drift
 • Anskaffelser og rejseudgifter
Udmøntning af udlodningslovens puljer til sygdomsbekæmpende organisationer fordeles i henhold til Lov nr. 1532 af 19. december 2017.

Vigtig viden • Beløbsstørrelse

  Varierende
  Samlet pulje er på 3,4 mio. kr.


 • Ansøgningstidspunkt

  01.07.2024
Se lignende søgemuligheder