Indenrigs- og Sundhedsministeriet: Aktivitetspuljen

Aktivitetspuljen har til formål at yde tilskud til konkrete aktiviteter og projekter til de sygdomsbekæmpende organisationer.

Nøgleord

 • Konkrete aktiviteter og projekter
 • Af sygdomsbekæmpende organisationer
 • Til sygdomsbekæmpende formål
Sygdomsbekæmpende organisationer og foreninger, dvs. organisationer, der gennem dokumenteret støtte til forskning, oplysning og patientstøtte bidrager til at forebygge samt behandle og/eller afhjælpe sygdom, kan modtage støtte.

Vigtig viden • Beløbsstørrelse

  Varierende
  Den samlede pulje er på ca. 6 mio. kr.


 • Ansøgningstidspunkt

  Lukket
Se lignende søgemuligheder