Indenrigs- og Sundhedsministeriet: Afhængighedsskabende lægemidler

Tilskud til indsatser om afhængighedsskabende lægemidler og rådgivning af smertepatienter.

Nøgleord

 • Midler til landsdækkende rådgivning
 • Udvikling og afholdelse af kortere kurser målrettet ansatte og frivillige medarbejdere
 • Udvikling/revision, produktion og distribution af informationsmaterialer og vidensformidling
Det er primært private foreninger og organisationer med et non-profit og ikke kommercielt sigte, der kan komme i betragtning til at modtage tilskud.

Vigtig viden • Beløbsstørrelse

  Varierende
  Samlet pulje er på 900.000 kr.


 • Ansøgningstidspunkt

  25.06.2024
Se lignende søgemuligheder