IDA: Støtte til ingeniører

Formålet er at yde støtte til færdiguddannede medlemmer af IDA, der har alvorlige økonomiske vanskeligheder.

Støtten forudsætter, at trangssituationen skyldes arbejdsløshed, eller at ansøgeren er uarbejdsdygtig eller har reduceret erhvervsevne. Støtte kan kun i særlige tilfælde ydes samtidig med, at ansøgeren modtager dagpenge fra en arbejdsløshedskasse. Legatet kan i begrænset omfang også ydes til andre civil- og akademiingeniører end IDA-medlemmer.

Nøgleord

 • Færdiguddannede medlemmer af IDA
 • Alvorlige økonomiske vanskeligheder
 • Arbejdsløshed, uarbejdsdygtig eller reduceret erhvervsevne
Legatet uddeles normalt i portioner af 2.000-5.000 kr.

Vigtig viden • Beløbsstørrelse

  2.000 - 5.000 kr.


 • Ansøgningstidspunkt

  15.09.2024
  01.12.2024
Se lignende søgemuligheder