Holger Larsens Enkes Mindefond

Fondens formål er at yde støtte til hhv. selverhvervende trængende kvinder, unge mennesker samt ældre mennesker

Nøgleord

  • Selverhvervende trængende kvinder
  • Unge mennesker til opnåelse af uddannelse
  • Ældre mennesker, som har mistet evnen til at arbejde, og som har psykiske lidelser
Subsidiært kan bestyrelsen anvende fondens forskud til foreninger og organisationer, hvis formål falder sammen med nærværende fonds formål. Ansøgere boende i det tidligere Roskilde Amt har fortrinsret til legater, såfremt bestyrelsen i øvrigt finder, at de når henses til trang og værdighed, står lige med andre ansøgere.

Vigtig viden  • Beløbsstørrelse

    Varierende


  • Ansøgningstidspunkt

    15.10.2024
Se lignende søgemuligheder