Holbæk Kommune: Lokalområdernes Udviklingspulje

Hvis du ønsker at lave et projekt, der udvikler og forskønner et lokalområde, kan du søge tilskud gennem Lokalområdernes Udviklingspulje.

Nøgleord

  • Udvikling og/eller forskønnelse af lokalområderne uden for Holbæk by
  • Komme det lokale fællesskab til gavn
  • Komme en bred kreds af borgere til gavn
Kommunalbestyrelsen ønsker gennem Lokalområdernes Udviklingspulje (LUP) at støtte borgernes arbejde med udvikling og forskønnelse af lokalområderne uden for Holbæk by. Derfor har Kommunalbestyrelsen afsat 200.000 kroner til uddeling årligt. De uddeles i 4 lige store bevillinger a 50.000 kr. Der kan kun søges om dette beløb. Projektets størrelse skal være på mindst 100.000 kr.

Vigtig viden  • Beløbsstørrelse

    50.000 kr.


  • Ansøgningstidspunkt

    Lukket
Se lignende søgemuligheder