Hørsholm Kommune: Rejser

Frivillige folkeoplysende foreninger samt enkeltudøvere kan få tilskud til rejser.

Nøgleord

  • Rejse i forbindelse med afsluttende mesterskabsstævner
  • Rejse i forbindelse med udtagelse til og deltagelse på landshold
  • For frivillige folkeoplysende foreninger samt enkeltudøvere
Ansøgningsfrist: senest 2 uger efter afholdt arrangement OBS: Ansøgninger på over 10.000 kr. skal ansøges inden afholdt rejse – idet ansøgningen behandles politisk på de månedlige møder i Sports-, Sundheds- og Kulturudvalget.

Vigtig viden  • Beløbsstørrelse

    Varierende


  • Ansøgningstidspunkt

    Løbende
Se lignende søgemuligheder