Hjørring Kommune: Udviklingspuljen

Fritid og Fællesskab stiller skarpt på det fritidsliv, Hjørring kommune gerne vil understøtte og udvikle sammen med borgerne i kommune.

Det er Fritids- og Folkeoplysningsudvalgets intention at støtte op om de foreninger, der vil gøre en ekstra indsats og som igangsætter nye og udviklende initiativer.
Udviklingspuljens kriterier har sit afsæt i ‘Fritid & Fællesskab’ som Byrådet godkendte 26. juni 2019.

Nøgleord

  • Tværgående aktiviteter
  • Kompetenceløft af frivillige
  • Aktiviteter og sundhedsaktiviteter
Ved markering af projektopstart eller ved afslutning af et projekt inviteres Fritids- og Folkeoplysningsudvalget gerne til deltagelse.

Vigtig viden  • Beløbsstørrelse

    Varierende


  • Ansøgningstidspunkt

    01.09.2024
Se lignende søgemuligheder