Hjørring Kommune: Musikpuljen

Musikpuljen har til formål at præsentere et alsidigt musikudbud med både amatører og professionelle.

Nøgleord

  • Præsentere et alsidigt musikalsk udbud
  • Forskellige genrer og stilarter
  • Optræden af både professionelle og amatører
Ansøgere med flere ansøgninger i årets løb kan få afslag på ansøgningen for at sikre en vis mangfoldighed og at en enkelt forening ikke tildeles midler fra Musikpuljen i et sådant omfang, at mulighederne for andre begrænses. Der gives ikke tilskud fra Musikpuljen til foreninger, institutioner m.fl., der i øvrigt modtager driftstilskud fra Hjørring Kommune. Kommercielle arrangører kan ikke modtage tilskud. Aktiviteter, der ikke kan bevilges støtte: Der kan ikke gives støtte i form af velgørenhed. Der ydes ikke tilskud til musikarrangementer af religiøs eller forkyndende karakter.

Vigtig viden  • Beløbsstørrelse

    Op til 7.500 kr.


  • Ansøgningstidspunkt

    Løbende
Se lignende søgemuligheder