Hjørring Kommune: Medfinansieringspuljen

Faciliteter er dyre at etablere og kræver mange ressourcer i den daglige drift. Mange faciliteter ejes af det frivillige foreningsliv og selvejende haller i Hjørring Kommune. Medfinansieringspuljen støtter foreninger og selvejende haller med tilskud, som tager afsæt i Hjørring Kommunes Fritids- og Folkeoplysningspolitik ”Fritid og Fællesskab”. Ansøgere bedes være opmærksom på, at dette er en medfinanseringspulje og der forudsættes, at ansøger fortsat søger supplerende finansieringsmuligheder.

Nøgleord

  • Øget standard eller kvalitet i faciliteten
  • Øget aktivitet
  • Understøtte nye målgrupper el. samarbejder
Ansøgninger behandles løbende af Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget.

Vigtig viden  • Beløbsstørrelse

    Varierende


  • Ansøgningstidspunkt

    Løbende
Se lignende søgemuligheder