Hjørring Kommune: Energirenovering

I Hjørring Kommunes budget for 2021 og årene fremover er der afsat 6 mio. kr. til energibesparende foranstaltninger i kommunens bygninger samt ved selvejende institutioner som modtager driftstilskud fra Hjørring Kommune.

Nøgleord

  • Opnå så store energibesparelser som muligt
  • Besparelse i driftsudgifterne
  • Spare på el, vand og varme
Projekterne vælges efter hvor stor en energibesparelse der kan opnås. Projektet må ikke være igangsat eller udført ved ansøgningens indsendelse. Når projektet skal igangsættes, er det Hjørring Kommunes energirådgiver der tager kontakt til det valgte firma og tildeler opgaven.

Vigtig viden



  • Beløbsstørrelse

    Varierende


  • Ansøgningstidspunkt

    Løbende
Se lignende søgemuligheder