Hillerød Kommune: Foreningens materiel

Materielpuljen er en pulje, som Folkeoplysningsudvalget i Hillerød Kommune har afsat midler til.

Nøgleord

  • Nyt materiel
  • Naturlig del af foreningens aktiviteter
  • Krav om egenfinansiering
Alle godkendte folkeoplysende foreninger i Hillerød Kommune kan søge. Kravet er blot at der ydes en form for egenfinansiering/egen arbejdskraft. Egenfinansieringen udgør som hovedregel 50 % af anskaffelsesprisen.

Vigtig viden  • Beløbsstørrelse

    Varierende


  • Ansøgningstidspunkt

    Løbende
Se lignende søgemuligheder