Hillerød Kommune: Bevæg dig for livet pulje

Der er afsat midler til en Bevæg dig for livet pulje for at understøtte målsætningen og aktiviteterne under Bevæg dig for livet partnerskabet mellem Hillerød Kommune, DGI, DIF, Nordea Fonden og Trygfonden.

Nøgleord

  • Aktiviteter
  • Opstart af nye foreninger og fællesskaber
  • Flere aktive og frivillige
Ansøgninger der ligger inden for et tilskudsbeløb på max 20.000 kr. behandles administrativt, og der kan forventes svar inden for en måned. Ansøgninger, der ligger over et tilskudsbeløb på 20.000 kr. forelægges Idræt- og Sundhedsudvalget til godkendelse på et efterfølgende udvalgsmøde. Hillerød Samvirkende Idrætsforeninger vil få lejlighed til at udtale sig til ansøgningerne. Fælles for begge er, at ansøger ikke er garanteret det fulde beløb, såfremt det vurderes, at midlerne kan bidrage til gennemførelse af projektet i mindre skala eller til en del af projektet.

Vigtig viden  • Beløbsstørrelse

    Varierende


  • Ansøgningstidspunkt

    Løbende
Se lignende søgemuligheder