Hillerød Industri- og Haandværkerforenings Fond 2000

Fondens formål er af ”almennyttig” og ”almenvelgørende” karakter, der primært skal tilgodese håndværkere med henblik på hjælp i en økonomisk vanskelig situation.

Nøgleord

  • Uddannelsesstøtte til håndværkslærlinge, håndværkere og handelsuddannede
  • Studierejser og studerende under uddannelse af teknisk karakter
  • Afholdelse af faglige foredrag, indkøb af faglitteratur samt formål af musisk og kulturel karakter
Fonden har sin egen bestyrelse, der vælges blandt foreningens medlemmer. Medlemmerne skal være myndige og vederhæftige samt medlem af Hillerød Industri- og Haandværkerforening.

Vigtig viden  • Beløbsstørrelse

    Varierende


  • Ansøgningstidspunkt

    Løbende
Se lignende søgemuligheder