HFK’s Understøttelsesfond under Textilhandlerforeningen for København

HFK’s Understøttelsesfond under Textilhandlerforeningen for København yder støtte til sådanne værdigt trængende, som efter fondsbestyrelsens skøn har behov. Understøttelsen kan ydes til textilhandlere, disses enker eller børn, men fondsbestyrelsen er berettiget til at yde hjælp også til andre personer eller formål, når disse er almenvelgørende. Fondens midler og kapital kan således anvendes til uddannelse, oplysning og andre formål til gavn for textilbranchen.

Nøgleord

 • Værdigt trængende
 • Textilhandlere, disses enker og børn
 • Uddannelse, oplysning og andre formål til gavn for textilbranchen
Fonden uddeler normalt legatportioner i størrelsesordenen 2.500-15.000 kr. til privatpersoner. Der kan under særlige omstændigheder uddeles større legatportioner. Ansøger opfordres i så fald til at vedlægge fyldestgørende dokumentation for ansøgers økonomiske situation og behov for støtte. Fonden behandler alene ansøgninger, som modtages mellem den 1. september og 20. oktober.

Vigtig viden • Beløbsstørrelse

  Typisk 2.500 - 15.000 kr.


 • Ansøgningstidspunkt

  Genåbner: 01.09.2024
  Frist: 20.10.2024
Se lignende søgemuligheder