Herning Kommune: Kulturpuljen (Genstartspuljen)

Mange foreninger oplever, at de har mistet kontakten og følingen med deres frivillige under Corona. Herning Kommune ønsker med dette tiltag at understøtte en god genstart af det kulturelle foreningsliv med fokus på den frivilliges betydning for det gode foreningsliv.

Nøgleord

  • Arrangement for tidligere og nye frivillige
  • Genstart efter Corona
  • Samle de frivillige
Puljen var på i alt 150.000 kroner og blev fordelt efter først-til-mølle princippet. Der kunne søges frem til 1. maj 2022. Arrangementet skulle være afviklet senest 26. juni 2022.

Vigtig viden  • Beløbsstørrelse

    Varierende


  • Ansøgningstidspunkt

    Lukket
Se lignende søgemuligheder