Herning Kommune: Kultur- og fritidspulje

Kultur- og Fritidsudvalget kaldes også KFU.

Som udgangspunkt kan alle borgere, foreninger og lignende i Herning Kommune søge om tilskud.

Der gives som udgangspunkt ikke tilskud til byfester og revyer. Der gives heller ikke tilskud til andre arrangementer og projekter, hvor hensigten er at indsamle penge til andre formål. Herunder også velgørenhed.

Der er ikke nogen øvre eller nedre grænse for det beløb, der kan søges, men KFU har en begrænset pulje til rådighed hvert år.

Nøgleord

  • Arrangementer
  • Projekter
  • Herning Kommune
Frister for indsendelse af ansøgning er senest 3 uger før KFU’s næste møde.

Vigtig viden  • Beløbsstørrelse

    Ingen øvre eller nedre grænse


  • Ansøgningstidspunkt

    Løbende
Se lignende søgemuligheder